• De contributie bedraagt € 22,50 per maand. Voor leden onder 18 jaar bedraagt de contributie €11,25 per maand.

  Voor dit bedrag kan aan alle drie disciplines worden deelgenomen op alle trainingstijden.

 • Van de leden van Kendo Kai Den Haag wordt verwacht dat zij ook lid worden van de Nederlandse Kendo Renmei (NKR).
  De NKR is de bond waar deze drie disciplines in vertegenwoordigd worden.
  Dit lidmaatschap geeft per discipline toegang tot zes jaarlijkse centrale trainingen, examens en wedstrijden.

 • Voor het inschrijfformulier voor het lidmaatschap van Kendo Kai Den Haag klikt u hier. Het ingevulde formulier dient ingeleverd te worden bij de secretaris of penningmeester (zie contact). Of vul hieronder de contact formulier in voor het lidmaatschap.

 • Voor het inschrijfformulier voor het lidmaatschap van de NKR klikt u hier.
  Het ingevulde formulier dient ingeleverd te worden bij de NKR klikt u hier.


Lidmaatschap inschrijvingsformulier

Geboortedatum *

Plaats *

 

Achternaam *
Dhr. Mevr. 

Voornaam *

Straatnaam *

Huisnummer *

Postcode *

Plaats *

Telefoon *

Uw E-mail *

 

Welke discipline(s) wilt u volgen? *
KENDO Ja Nee 
JODO Ja Nee 
IAIDO Ja Nee 

 

Ondergetekende meldt zich aan als lid van Kendo Kai Den Haag en aanvaardt alle rechten en plichten die zijn vastgelegd in de statuten, de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement van deze vereniging. De contributie bedraagt (tot nadere bepaling van de algemene ledenvergadering) € 22,50 per maand, voor jeugdleden bedraagt de contributie slechts € 11,25. De contributie kan voldaan worden op maandbasis via automatische incasso, zie pagina 2. De contributie zal in de eerste week van de desbetreffende maand worden geïncasseerd.

De contributie kan ook eenmalig bij vooruitbetaling voor een volledig kalenderjaar worden voldaan. In dat geval geldt een korting van € 22,50 op het totaalbedrag, voor jeugdleden bedraagt de korting € 11,25.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail te geschieden bij de penningmeester (cmmbartels@ziggo.nl) met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De leden van de vereniging verplichten zich tot inschrijving bij de Nederlandse Kendo Renmei (NKR), waardoor zij gerechtigd zijn tot deelname aan nationale en internationale seminars, examens en wedstrijden.

 

Heeft u de algemene voorwaarden gelezen en gaat u hiermee akkoord?*  Ja


 

Machtigingsverklaring

Hierbij machtig ik Kendo Kai Den Haag om maandelijks contributiebedragen te incasseren van hieronder vermelde bankrekening.

Achternaam *

Voornaam *

Betreft contributie voor

(Alleen invullen indien de achternaam van de rekeninghouder niet gelijk is aan de achternaam van de persoon voor wie wordt betaald.)

Plaats *

Datum *

 

Vul hier de verificatie code in *
captcha

 Kendo Kai Den Haag, ING 455 15 38
IBAN: NL60INGB0004551538, BIC: INGBNL2A, Banknaam: ING BANK NV

Print de inschrijvingsformulier uit en vul het in. Op dit moment werkt de online registratie niet, sorry voor het ongemak. Mail het dan naar info@kendokaidenhaag.nl of neem het mee naar de dojo.

- KKDH inschrijvingsformulier