Sensei’s: Ishido Shizufumi (8. Dan Hanshi Iaido, 8. Dan Jodo Kyoshi, 7. Dan Kendo Kyoshi), Aad van de Wijngaart ((iaido 7-dan renshi, jodo 6-dan renshi), Wim den Haan (iaido 6-dan, jodo 5-dan, kendo 2-dan)